Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застраховка "КАСКО на самолети" покрива загуба или щета на самолет, собственост на или опериран от физическо и/или юридическо лице, както и отговорността на застрахования към трети лица извън самолета и пътници в самолета. Застрахователното покритие включва: Загуба или щета на самолета от каквато и да е причина, освен изрично изключените в общите условия, настъпила докато самолетът е в полет, в движение по земя, на земята Отговорност към трети лица Гражданска отговорност към пътниците (телесно нараняване)

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Обект на Застраховка на земеделски култури на УНИКА е реколтата (добива, продукцията) от житни, варивни и окопни култури, трайни насаждения, едногодишни и многогодишни треви, зеленчуци, цветя и други, отглеждани от физически и юридически лица. Застраховката покрива загуба на реколта от преки количествени вреди от проявени рискове, като: градушка буря проливен дъжд пожар на корен измръзване и изтегляне осланяване наводнение киша задушаване и запарване специфични рискове в зависимост от естеството на конкретните земеделски култури

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Обект на Застраховка на животни на УНИКА са животни, птици, дивеч, риби и кошери с пчели, собственост на физически и юридически лица. Застрахователно покритие Застраховката покрива смърт на животните вследствие на: пожар заразни болести природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, срутване и свличане на земни пластове и удар от мълния злополуки – обгаряне от взрив, действие на електрически ток, произшествия с моторни превозни средства, нападение от диви животни, счупване на кости при механичен удар и падане в пропаст при паша незаразни, паразитни и други болести клане (убиване) по необходимост други специфични рискове

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Предназначени за плавателни съдове, използвани за лични цели: КАСКО: Застраховка "КАСКО на плавателни съдове за развлечение" покрива щети по корпуса, машините и оборудването на плавателни съдове, използвани за лични цели – развлечение и спорт. Възможно е да бъде уговорено и покритие на лични вещи, някои видове електронна техника, екипировка за водни спортове, риболовни принадлежности и оборудване. Отговорности: Застраховка "Обща гражданска отговорност на плавателни съдове за развлечение" покрива отговорността на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод използването на плавателния съд за лични цели – развлечение и спорт

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Комбинирана полица от три застраховки Вашият дом е отражение на самите Вас. Планиране, финансиране, ремонти, обзавеждане – необходими са много време, парични средства и енергия, за да се превърне жилището Ви в уютен дом. За да сте спокойни, че дори и при настъпване на непредвидено събитие ще можете да възстановите отново дома си, помислите за неговата застрахователна защита. Водени от желанието да бъдем Ваш надежден партньор, създадохме настоящата Комбинирана полица "У Дома & Щастлив" – модерен и гъвкав застрахователен продукт за комплексна защита на Вашия дом, имущество и семейство. Основни застраховки Застраховка "Имущество" Застраховка "Обща гражданска отговорност" (избираема) Застраховка "Злополука" (избираема) Допълнителни покрития по избор Добавък "Късо съединение / Токов удар" Добавък "Пътуване" Добавък "Домашен любимец"

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Застраховка имущество "Първи риск" е изгодно застрахователно решение, предназначено за застраховане на жилища и движимо имущество на физически лица. Застраховка имущество "Първи риск" се сключва за избрана от застрахования застрахователна сума, която по правило е по-малка от действителната стойност на имущество. Така се постига много по-ниска застрахователна премия (цена на застраховката) и не се прилага подзастраховане т.е. вредата не се обезщетява пропорционално, а в пълен размер – до размера на избраната застрахователната сума. Тази застраховка се предлага в четири варианта – три с фиксирани застрахователни суми и един със свободно избираеми. Тя може да се сключи самостоятелно или като допълнение към Комбинирана полица "У дома и щастлив".

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Застраховка "КАСКО на МПС" на УНИКА покрива широк набор от рискове за максимална застрахователна защита на Вашия автомобил при изключително изгодни условия. Застраховка "КАСКО на МПС" е валидна в България и чужбина, може да се сключи в лева или евро и гарантира специални отстъпки при застраховане на повече автомобили или при комбиниране със Застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" или други продукти на компанията. Застраховка "КАСКО на МПС" се предлага с избор между два пакета Автомобилен асистанс, с избираемо допълнително покритие "Детско столче", както и с опция за Самоучастие – за още по-ниска застрахователна премия

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" Застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" е задължителна в България и условията в нея се определят съгласно "Кодекса за застраховането". Тази застраховка е от изключителна важност и за защита на собствените Ви интереси. Ако с Вашия автомобил причините вреди на нечия собственост или някой бъде наранен, застрахователната компания ще обезщети пострадалите вместо Вас. Застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" на УНИКА може да се сключи само за територията на България или за България и чужбина и гарантира специални отстъпки при еднократно плащане или при комбиниране със Застраховка "КАСКО на МПС".

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

КАСКО ПРОТЕКТ е иновацията на застраховка „Автокаско” от ЛЕВ ИНС, с добавени към нея преференции и отстъпки по други доброволни застраховки. Услугата е валидна за всички настоящи и бъдещи клиенти, доверили на Компанията защитата на скъпото си имущество. С КАСКО ПРОТЕКТ получaвате карта VIP Gold или VIP Platinum на ЛЕВ ИНС, която Ви предоставя персонално отношение, преференциални отстъпки и експресно обслужване

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

Какви видове застраховки на отговорности можете да сключите в „ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ”?: -Обща гражданска отговорност към трети лица -Отговорност на работодателя -Отговорност на туроператора -Отговорност на хотелиери и ресторантьори -Отговорност на продукта -Професионална отговорност на адвокати -Професионална отговорност на лекари -Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителствотоЗастраховка „Отговорност на превозвача” на товари по шосе Отговорност на превозвача. Какво покриват застраховките на отговорности?: Преките разходи за отхвърляне или удовлетворяване на претенции на трети лица към застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди при или по повод осъществяване на застраховане дейности.

Интерамериканwww.interamerican.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове