Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

“Сигурност на пътя " е застраховка при злополука, която осигурява финансова защита на нашите клиенти срещу негативните последствия от злополука и особено такива, свързани с пътно-траспортни произшествия. “Сигурност на пътя” покрива следните рискове: При загуба на живот: вследствие на злополука – изплащане на застрахователната сума вследствие на пътно-транспортно произшествие – изплащане на удвоена застрахователна сума вследствие на пътно –транспортно произшествие, при което застрахованото лице носи предпазен колан – изплащане на утроена застрахователна сума Изплащане на фиксирана застрахователна сума при Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на злополука Изплащане на обезщетение в процент от фиксираната застрахователна сума при частична трайна нетрудоспособност вследствие на злополука Компанията увеличава всички покрития по Вашата полица с 10% всяка година, през първите шест години на полицата, без промяна на вашата премия. Размерът на застрахователните обезщетения зависи от избрания застрахователен план и годината, през която претърпите злополуката. “Сигурност на пътя” се предлага в два застрахователни плана: Сребърен. Златен.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

„Сигурност +” е застрахователен продукт, създаден да Ви предложи защита срещу непредвидимите неща в живота. Сигурност + е адресиран едновременно към Вас и към Вашето семейство и предлага защита навсякъде по света, 24 часа на ден. „Сигурност +” дава възможност да бъдат ограничени последиците от неприятните изненади, които животът ни поднася. Пакетът покрива вероятността от злополуки и има за цел да осигури финансова защита за Вас и Вашето семейство срещу негативните последствия вследствие на злополуки. „Сигурност +” покрива следните рискове: Изплащане на фиксирана застрахователна сума при загуба на живот, вследствие на злополука. Изплащане на фиксирана застрахователна сума при настъпване на пълна трайна нетрудоспособност вследствие на злополука. Изплащане на обезщетение в процент(%) от застрахователната сума при настъпване на трайна частична нетрудоспособност вследствие на злополука. Изплащане на дневно парично обезщетение при хоспитализация, вследствие на злополука. Изплащане на дневно парично обезщетение за престой в къщи след хоспитализация, вследствие на злополука. Изплащане на обезщетение при хирургическа намеса, вследствие на злополука. Компанията увеличава всички покрития по Вашата полица с 10% всяка година, през първите шест години на полицата, без промяна на Вашата премия. Размерът на Застрахователното обезщетение зависи от избрания план и поредността на годината, в която се случва злополуката. „Сигурност +” се предлага в 5 застрахователни плана: Стандартен; Сребърен; Златен; Платинен; Диамантен; Компанията предлага на своите клиенти възможността за допълнителна Семейна защита. Съпругът/ съпругата на застрахования, както и децата под 17 годишна възраст, могат да получат пълното покритие на „Сигурност +” на специална цена.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

Компанията Ви предоставя възможност да увеличите защитата си чрез добавяне на допълнителни покрития към застраховката Злополука, която сте сключили при нас. Вие можете да си закупите допълнителна защита чрез Динамика или да добавите Бонус Закрила като допълнително покритие за притежателя на полицата на съществуваща застраховка. Динамика: Динамика е продукт, който предлага допълнителна застрахователна защита, когато вследствие на злополука получите фрактура или изгаряне. Фрактурите и изгарянията са сред най-честите последствия при катастрофи или злополуки в дома и на пътя. Продуктът се предлага индивидуалнo и с фамилно покритие. Бонус Закрила: Ексклузивно предложение само за настоящи клиенти на нашата компания – допълнителна защита при неблагоприятни събития. Бонус Закрила осигурява допълнително покритие при загуба на живот и пълна или частична трайна нетрудоспособност, вследствие злополука за притежателя на полицата в размер на 40 000 лева.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

Застраховката е доброволна, сключва се от собствениците на хотели и се отнася за български или чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални или други места за подслон на територията на страната. При подписан застрахователен договор, застраховката за всеки гост се счита за сключена с регистрацията на госта в хотела и заплащането на нощувката. Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територията на хотела и прилежащите му територии, както и по време на кратки екскурзии на госта в страната и/или чужбина, когато не е прекратена регистрацията му в хотела. Покриват се рисковете: смърт вследствие злополука; трайна загуба на работоспособност вследствие злополука; медицински разноски, вследствие злополука или акутно заболяване; разноски за репатриране, вследствие злополука или акутно заболяване; кражба чрез взлом или загуба на личен багаж; гражданска отговорност на госта за имуществени и/или неимуществени вреди към трети лица.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховат се групово или индивидуално български граждани, при пътуванията, почивките и престоя им на територията на Република България. Застраховката се предлага за всички лица на възраст до 69 години и може да се сключи при пътувания на семейства, туристически дружества, организирани екскурзии, също така за всички деца, участници в бели, зелени и сини училища, детски лагери и екскурзии. Покрити рискове по тази застраховка са смърт; трайна и временна загуба на работоспособност вследствие злополука; медицински разноски и репатриране вследствие злополука и акутно заболяване. При настъпване на застрахователно събитие на пострадалото лице освен обезщетение за претърпените вреди се изплащат и разходите, свързани с лечението. Екстри: Туристическа застраховка се сключва при условията на осигурен асистанс за територията на Република България. Чрез асистанс застраховката се осигурява надеждна застрахователна защита, като на разположение на застрахованите лица са 24-часов спешен център и денонощна безплатна телефонна линия. При настъпване на застрахователно събитие застрахованите ползват безплатно услугите на лекари, медицински центрове и болници във всички морски и планински курорти, както и във всички големи градове в цялата страна.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката е доброволна и се сключва за индивидуални или групови пътувания. Предназначена е за български и чуждестранни граждани на възраст до 69 години, които предприемат туристически излети, пътувания, почивки, спортни и тренировъчни мероприятия на територията на Република България, при които е възможно да настъпи злополука или заболяване. ЗАД „Армеец” покрива реално направени разходи по издирване, спасяване, оказване на първа медицинска помощ и транспорт, както и разходи на организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на застрахован (БЧК, Гражданска защита, Пожарна и т.н.). На пострадалия се осигурява морско или планинско спасяване по суша, въздух и вода включително подводно издирване и спасяване. Цената на застраховката зависи от размера на застрахователната сума и срока на застраховката.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

По условията на „Медицинска застраховка за чужденци в България“ се застраховат чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България, или преминават транзитно през страната. Териториална валидност Застраховката е валидна само за територията на Република България. Покрити рискове по застраховката са: медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване; репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване; спешна дентална помощ; смърт вследствие злополука. Застрахователната сума за едно лице е в размер на 60 000 лв. и е определена съгласно Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

“ТОКУДА БРОКЕР” може да Ви консултира и издаде застрахователни полици с преференциални условия при : Имуществени застраховки. Сгради , движимо имущество, машини и съоръжения, стоки на склад могат да бъдат застраховани срещу природни бедствия , пожар, наводнение , земетресение, кражба , вандализъм и т.н. Застраховка на персонала. Застраховка срещу Злополука със или без медицински покрития , застраховки Живот , здравни и пенсионни фондове , всичко това може да Ви помогне да спестите пари. Отговорности към трети лица , включително професионални отговорности. Застраховки свързани с превозване на товари. Технически застраховки. Плавателни съдове. Всички видове застраховки за Вашите леки и товарни автомобили. Част от тези застраховки са задължителни , но тези които не са , могат да Ви помогнат да се чувствате по-сигурни във Вашия бизнес. ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: Частните клиенти – физически лица са много важни за нас. Обслужвайки техните застрахователни нужди , ние им помагаме да си защитят коли, домове , движимо имущество и ценности. С всеки частен клиент ние работиме заедно за да съставим специална индивидуална застрахователна програма , която може да включва: Къща , движимо имущество и ценности. Застраховка на леки автомобили. В момента почти 70% от всички застраховки са свързани със застраховане на леки автомобили – каско , гражданска отговорност , зелена карта, злополука на местата . Ние ще Ви помогнем да сключите най-добрите застраховки. Животозастраховане. Животозастраховката помага за сигурността на семейството , като същевременно има спестовен характер и носи допълнителна доходност. Здравно осигуряване. Осигуряваме допълнително доброволно здравно осигуряване в “Токуда болница – София” , както и в други лечебни заведения. Пътуване и почивка.

ТОКУДА БРОКЕРwww.tokudabroker.com »

За лица на възраст от 14 до 65 години, но не повече от 70 години при изтичане на срока на застраховката. Валута: USD и EUR. Покрити рискове и дължими обезпечения: Смърт през срока на застраховката: застрахователна сума ; минималната сума, която ще се изплати при смърт на застрахования през срока на застраховката; определя се от Договорителя в EUR или USD в зависимост от възрастта на застрахования и от размера на основната годишна или еднократна премия. Покритие на допълнителни рискове – пакет “Злополука”: Пакет “Злополука” се покрива през периода на застраховката; Всеки от рисковете в “Пакет Злополука” може да се включи самостоятелно; Покритите рискове включват – смърт в резултат на злополука, трайна загуба на трудоспособност, временна загуба на трудоспособност от злополука, болничен престой, разход за лекарства и консумативи, освобождаване от премии при трайна загуба на трудоспособност от злополука над 30%. Срок на застраховката. От 10 до 20 години.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Задължителна застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт" (ЗПОТ) Сключването на застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт” е задължително за фирмите, които предлагат обществен транспорт, но конкретните параметри на обслужването зависят от избрания от Вас застраховател. За да сте сигурни, че ще получите достатъчно надеждна защита за Вас и Вашите клиенти (пътници) трябва да изберете коректен застраховател. Навременното изплащане на обезщетения гарантира Вашето спокойствие, тъй като предотвратява отправянето на директни претенции към Вашата фирма.

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове