Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Защо при пътуване в чужбина (и след приемането ни в ЕС) трябва да направим застраховка за медицински разноски? С приемането на България за член на Европейския съюз, по силата на европейските регламенти се предоставя на здравноосигурените български граждани с непрекъснати права по ЗЗО, посещаващи страните от ЕС, възможността за ползване на спешна и неотложна медицинска помощ, разходите за която ще се покриват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Застраховката "Помощ при пътуване - медицински разноски" осигурява денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт за застрахования и лекарства, в случай на злополука или заболяване, внезапно появило се по време на пътуването или престоя му в чужбина. Покриват се разноските за пълния обем от медицински услуги, наложени в резултат на злополука или внезапно заболяване. За разлика от НЗОК, застраховката покрива и спешната помощ в стоматологията и при хроничните заболявания. Застраховката е валидна за всички държави по света За разлика от НЗОК, чието задължение ще бъде заплащане или възстановяване на разходи за медицински услуги, оказани на български граждани в страните от ЕС, застраховката (в зависимост от желанието на застрахования) е с валидност както за страните от ЕС, така и за целия свят. Вид и обем на покритите медицински разноски Застраховката покрива разноските за пълния обем от медицински услуги на лица до 70 г. в случай на злополука или внезапно заболяване, включително спешната помощ при внезапно обостряне на хронично заболяване. В обема на покритие са включени както амбулаторната помощ, така и болничната, а също така и стойността на предписаните медикаменти. Застрахованите имат възможност за личен избор на лимита, до който застрахователят покрива медицинските разноски - от 10 000 до 50 000 EUR.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

ПОКРИТ РИСК – РАЗМЕР НА СУМИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА: ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА: РЕНТА СЪГЛАСНО ОУПЖЗ И ИЗБРАНИТЕ ОТ ЗАСТРАХОВАНИЯ СУПЖЗ. ПРИ СМЪРТ ОТ НОВОВЪЗНИКНАЛИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: 1000 BGN. ПРИ СМЪРТ ОТ ЗЛОПОЛУКА: 2000 BGN. ПРИ ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ЛЕЧЕНИЕ: ДО 1000 BGN. ПРИ ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА ЗА СРОК НАД 10 ДНИ: 200 BGN ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ, НА ВСЕКИ ШЕСТ МЕСЕЦА. НАЧАЛО: 24.00 ч. НА ДАТАТА НА ВНАСЯНЕ НА ПЪРВАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА/КРАЙ: ДО НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”www.sivzk.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове