Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Застраховат се физически и юридически лица (български и чуждестранни), които притежават МПС, регистрирано на територията на Република България, както и всяко лице, което ползва и/или управлява МПС на законно основание. Застрахователят осигурява квалифицирана помощ на Застрахования посредством специализираната Асистанс компания - ЕвроКрос Интернешънъл. Застраховката е валидна за всички държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, с изключение територията на Република България. В случай на пътно-транспортно произшествие и нанесени вреди/щети на МПС, Застрахователят поема задължение да окаже съдействие на всички МПС, без да се взема предвид годината на производство на МПС. При технически повреди Застрахователят поема задължение да окаже съдействие само за МПС, произведени преди не повече от пет пълни години, считано от момента на издаване на Полицата по застраховка "Автомобилен асистанс за Европа". Общият лимит на покритие за едно събитие се избира от Застрахования. Застрахователят предлага за избор лимити в размер до: -1 500 евро; -3 000 евро; -5 000 евро; -10 000 евро. Застрахователното покритие в агрегат за застрахователен период с продължителност една година е до три застрахователни събития.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застраховката е предназначена за хората, които са предпочели да прекарат своята ваканция на море или планина в България. При избор на опция „Спасителни операции” Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ" поема разходите за спасителни операции и се разплаща директно с Планинската спасителна служба. Покрити рискове: Смърт от злополука. Трайна нетрудоспособност от злополука. Медицински разходи от злополука или акутно заболяване. Опционално: Разходи за спасителни операции. Застрахователното покритие е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България. Допълнителни ползи: Спестявате си стрес и неудобство- клиентите на ЗАД "ВИКТОРИЯ" не заплащат за оказаната помощ от Планинската спасителна служба към БЧК . Ние се разплащаме директно със службата. Ако пътувате с приятели, можете да сключите застраховката с отстъпка за група.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Натрупване на средства, която прави родителя с цел да гарантира стартов капитал за своето дете; Натрупване на допълнителна доходност; Изплащане на гарантираната спестена сума на детето при навършване на пълнолетието му; Застрахователна защита за Вашето дете през най-палавите му детски мигове и игри. Избор на валутата на застраховката между лева, евро и щатски долари; Индексация (ежегодно увеличаване) на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация; Засилване на застрахователната защита за детето, чрез включване на допълнителни застрахователни покрития при злополука ("Пакет Злополука"); Възможна допълнителна защита при неблагоприятни обстоятелства с лицето което плаща застраховката (Смърт на договорителя ). На всички наши клиенти предоставяме и много възможности и предимства: Възможност за използване на детските застраховки като обезпечение, срещу което да се тегли кредит; Освобождаване от вноски, които се поемат от "Алианц България Живот" при трайна загуба на трудоспособност от злополука над 30% на лицето, което плаща вноските; Отстъпки от вноската при включване на повече рискове и допълнителни намаления при плащане за шестмесечие, година, срокове над една година или еднократно; Възможност за заплащане на застраховката, директно в избраната валута или в лева по фиксинга на БНБ, по банков път, на каса или автоматично чрез дебитни карти.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Целта на застраховката е да осигури денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахованите, в случай, че претърпите злополука или внезапно се разболеете – за български граждани – в чужбина, а за чуждестранни граждани - на територията на Република България и трети страни. При сключване на застраховката на застрахователна сума 15 000 EUR за срок 7 дни, Вие заплащате цена от 5,50 EUR/10,75 лв./ с покритие 24 часа в денонощието и валидност извън територията на Република България. При възникване на злополука или акутно /остро/ заболяване по време на престоя Ви в чужбина Вие получавате възможност за медицински прегледи, консултации, болнично или амбулаторно лечение без ограничение, закупуване на медикаменти, спешно стоматологично лечение и/или репатриране.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

ПОКРИТ РИСК – РАЗМЕР НА СУМИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА: ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА: РЕНТА СЪГЛАСНО ОУПЖЗ И ИЗБРАНИТЕ ОТ ЗАСТРАХОВАНИЯ СУПЖЗ. ПРИ СМЪРТ ОТ НОВОВЪЗНИКНАЛИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: 1500 BGN. ПРИ СМЪРТ ОТ ЗЛОПОЛУКА: 3000 BGN. ПРИ ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ЛЕЧЕНИЕ: ДО 1500 BGN. ПРИ ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА ЗА СРОК НАД 10 ДНИ: 200BGN ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ, НА ВСЕКИ ШЕСТ МЕСЕЦА. НАЧАЛО: 24.00 ч. НА ДАТАТА НА ВНАСЯНЕ НА ПЪРВАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА/КРАЙ: ДО НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”www.sivzk.com »

GRAWE SAVE е Валутна Спестовно-Осигурителна Програма, предлагаща висока валутна спестовност и по-малка застрахователна защита. Тя се състои от: Основна програма, включваща спестовна застраховка "Живот" с валутна клауза при "доживяване" или в случай на "смърт" и застраховка "Освобождаване от премии при трайна инвалидност вследствие на злополука над 50%"; Допълнителен пакет "Злополука", покриващ риска смърт вследствие на злополука и трайна инвалидност вследствие на злополука. Сключването на Допълнителния пакет "Злополука" е по желание.

Граве Българияwww.grawe.bg »

Какви видове застраховки «Злополука» можете да ключите в «ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ» ЗЕАД?: «Индивидуална злополука» «Групова злополука» «Задължителна трудова злополука» «Злополука на учащи и деца» «Злополука на кредитополучател» Комбинирана туристическа застраховка «Гости на хотела» Кой може да бъде застрахован?: Всеки български или чуждестванен гражданин, временно, продължително или постоянно пребеваващ в страната, върху чийто живот и телесна цялост се сключва застраховката. Застраховката е предназначена за лица на възраст от 16 до 69 години, като при изтичане на срока на договора не трябва да са навършили 70 години.

Интерамериканwww.interamerican.bg »

Срочната застраховка “Живот” е един сравнително евтин вариант, за трезвомислещ човек да покрие рисковете, които съпътстват живота му и да осигури материално близките си при настъпване на трагично събитие с живота му. Интерес представлява и за компании, които искат до осигурят застрахователно покритие на живота на определени свои служители. Застрахован по този вид полица може да е както сключващия договора, ако е физическо лице, така и негови близки, или пък служители на фирмата, ако договора се сключва от юридическо лице. Изисква се Застрахован да е физическо лице на възраст от Физическо лице на възраст от 18 до 64 години към началото на застрахователното покритие и не по-възрастен от 65 навършени години към края. Ползващите лица могат да се посочат изрично от клиента за всеки от случаите, покрити от застраховката. Обикновено това са съпругата, децата или други близки на Застрахования. Покрити рискове: Смърт на Застрахования през срока на застрахователното покритие.

Групама Животозастрахованеwww.groupama.bg »

Групова застраховка злополука се сключва от Работодател или Юридическо лице с нестопанска цел. Застраховани по договор за групова застраховка Злополука могат да бъдат персонал на юридически лица, надхвърлящ 10 души и служители и работници на възраст от 14 до 64 години. Покрити рискове: Смърт вследствие на трудова злополука Смърт вследствие на битова злополука Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука или на определен вид злополука; Временна неработоспособност вследствие на злополука или на определен вид злополука;

Групама Животозастрахованеwww.groupama.bg »

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения, в случаите на злополука с лица на възраст от 1 до 70 години. Осигурява следните покрития: Смърт от злополука; Трайна загуба на трудоспособност, вследствие злополука; Временна загуба на трудоспособност, вследствие злополука; Медицинкси разноски, вследствие злополука.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове